top of page
Euro _ Rupiah.png

Financiën

Smiling Kids Bali

Nederland | Indonesië (Bali)
2021 - 2022

Onder de nieuwe naam Stichting Smiling Kids Bali, wijziging van statuten en wijziging bij de kamer van koophandel heeft de Nederlandse stichting met ingang van 1 januari 2021 de ANBI status opnieuw verkregen. 


Om de opvang en zorg voor de kinderen met een beperking voor nu en de toekomst te waarborgen hechten wij grote waarde aan transparantie. Transparantie in communicatie maar ook transparantie in financiën. Met ingang van 1 januari 2021 zullen de volgende financiële overzichten worden gepubliceerd.


Lopend boekjaar

Voor het lopend boekjaar wordt per kwartaal een cumulatief en geconsolideerd financieel overzicht gepubliceerd. Zie hierna voor het overzicht.

Afgesloten boekjaar

Voor een afgesloten boekjaar wordt er een cumulatief en geconsolideerd financieel jaaroverzicht van beide stichtingen gepubliceerd. Voor het eerst zal dat over 2021 zijn. Zie hierna voor de jaaroverzichten. 


Jaarrekeningen

Onder het menu Jaarrekeningen zal er conform de ANBI richtlijnen voor de Nederlandse stichting een door de accountant opgesteld jaaroverzicht worden gepubliceerd. 


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij het secretariaat van de stichting. Zie daarvoor de contact gegevens onder het menu contact. Of via het contact formulier via onderstaande link.

Financieel overzicht 
Smiling Kids Bali

Lopend boekjaar 2022

Cumulatief en geconsolideerd kwartaal overzicht over beide stichtingen.

2022 1-6 _ Financial Overview SKB-id&nl .png

Financieel overzicht 
Smiling Kids Bali

2021

Cumulatief en geconsolideerd jaaroverzicht over beide stichtingen.

2021 Year Finance Overview SKB_TDC WEB.png
bottom of page