top of page

Van kansarm

naar kansrijk

Visie en missie | 2021-2025

Omslagfoto fb SKB.jpeg
Visie & missie: Welkom

Vooraf en goed om te weten! 

Op Bali is met meer dan negentig procent het hindoeïsme het belangrijkste geloof. Verering van de voorouders en het geloven in karma zijn hierbij primair. Karma betekent dat alles wat we doen, denken of zeggen, bij onszelf terugkomt. Het gaat over de daad en de gevolgen van die daad. Wanneer de huidige generatie zich goed gedraagt, zorgen zij voor een goed karma voor de volgende generatie. In het hindoeïsme gelooft men dat het krijgen van een kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een straf voor de huidige generatie is. Het betekent dat de voorouders iets slechts hebben gedaan. Voor de ouders is het belangrijk om deze kinderen te accepteren. Ze bieden dan als het ware hun excuus aan voor het slechte dat hun voorouders hebben gedaan. Hiermee wordt het slechte karma van de voorouders kwijtgescholden. Helaas betekent dat niet dat alle gehandicapte kinderen op Bali worden geaccepteerd en opgevangen. Veel kinderen worden verstoten en aan hun lot overgelatenen/of leven in een isolement. Dit komt nog vaker voor bij gezinnen die in de hogergelegen gebieden van Bali wonen zoals onder andere in het noorden van Bali.


Kinderen met een beperking die opgroeien in armoede blijven verstoken van eerlijke kansen. Zij hebben geen of zeer beperkte toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of de arbeidsmarkt. Zij worden helaas niet alleen belemmerd door hun handicap maar ook door maatschappelijke uitsluiting. Hun grootste beperking is het gebrek aan een eerlijke kans. Daar is ons beleid, onze visie en missie op geschreven.

Van kansarm naar kansrijk.

Visie & missie: Over
Krukken donatie van Bolwerk ontzorgt.JPG

Vanuit Nederland

Visie en missie | 2021-2025

Onze visie en missie is het bijstaan van (minderbedeelde) kinderen met een beperking tot
een leeftijd van circa 14 jaar. De stichting ondersteunt daarvoor een kinderrevalidatiecentrum in het noorden van Bali, Lovina in het dorp Kalibukbuk en is actief met het coördineren en/of leveren van medische hulpmiddelen aan derden zoals braces, gips, rolstoelen, looprekken, krukken en dergelijke. Het coördineren en/of leveren van educatieve hulpmiddelen zoals educatieve programma's, computers en andere benodigde leermiddelen behoort ook daartoe.

Thearpie thuis.JPG

Op Bali

Visie en missie | 2021-2025

Het kinderrevalidatie centrum op Bali heet Yayasan Senyum Anak-anak Bali (Stichting Smiling Kids Bali) en is al sinds oktober 2003 gespecialiseerd in het revalideren van kinderen met een heup, knie en/of voet afwijking (klompvoeten). De visie en missie is om de zelfredzaamheid van deze kinderen te vergroten door het verzorgen en aanbieden van fysiotherapie, diverse training programma’s, begeleiden en/of coordineren van klompvoet operaties en het verschaffen van allerlei hulpmiddelen.


Om de zelfredzaamheid verder te ondersteunen worden er educatieve programma’s aangeboden en wordt naast het aanbod van sport, spel en creatieve activiteiten binnen de sociale werkplaats werkervaring opgedaan. Alles is er op gericht om voor een zo groot mogelijke fysieke onafhankelijkheid van de kinderen te zorgen, hulp te bieden om eigen vaardigheden en vertrouwen te ontwikkelen met als doel deels of geheel in de eigen onderhoud te kunnen voorzien. Gewaardeerd en gerespecteerd worden in de eigen woon- en leefomgeving spelen hierbij een belangrijke rol.

Van kansarm naar kansrijk!

0a28f57e-136e-490e-80c9-6a283d0d35c6_edited.jpg

Non-profit, beloningen en salarissen

Visie en missie | 2021-2025

De stichting in Nederland en op Bali zijn non-profit organisaties, hebben geen winstoogmerk, waarbij de besturen en aanvullende team leden zich volledig vrijwillig inzetten, derhalve geen salaris of beloning ontvangen, om de doelstelling en het gevoerde beleid uit te voeren.

De werknemers van het kinderrevalidatie centrum op Bali ontvangen een marktconform salaris en wordt jaarlijks door het bestuur van de stichting op Bali vastgesteld. 


Visie & missie: Onze goede doelen
bottom of page