top of page
Euro _ Rupiah.png

Jaarrekeningen

Smiling Kids Bali

Nederland | 2021

Onder de nieuwe naam Stichting Smiling Kids Bali, wijziging van statuten en kamer van koophandel heeft de Nederlandse stichting met ingang van 1 januari 2021 de ANBI status verkregen. 


Om de opvang en zorg voor de kinderen met een beperking voor nu en de toekomst te waarborgen hechten wij grote waarde aan transparantie. Transparantie in communicatie maar ook transparantie in financiën. Met ingang van 1 januari 2021 zullen de volgende financiële overzichten worden gepubliceerd.


Lopend boekjaar

Voor het lopende boekjaar wordt per kwartaal een cumulatief en geconsolideerd financieel overzicht gepubliceerd. Zie onder het menu Financiën.

Afgesloten boekjaar

Voor een afgesloten boekjaar wordt er een cumulatief en geconsolideerd financieel jaaroverzicht van beide stichtingen gepubliceerd. Voor het eerst zal dat over 2021 zijn. Zie onder het menu financiën.


Jaarrekeningen

Conform de ANBI richtlijnen zal er jaarlijks voor de Nederlandse stichting een door de accountant opgesteld jaaroverzicht worden gepubliceerd. Zie hierna. 


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij het secretariaat van de stichting. Zie daarvoor de contact gegevens onder het menu contact. Of via het contact formulier via onderstaande link.

Jaarrekening
Smiling Kids Bali

bottom of page