top of page
Privacy.png

Privacyverklaring

Transparantie, toegankelijkheid, helderheid en duidelijkheid!
Daar staan wij voor!

Vooraf

Bij stichting Smiling Kids Bali, hierna SKB, zijn wij afhankelijk van steun, acties, sponsoring en donaties om voor kinderen met een beperking op het Indonesische eiland Bali de zelfredzaamheid te vergroten. Hierbij zijn transparantie, toegankelijkheid, helderheid en duidelijkheid onze kernwaarden.

Hoe wij binnen onze kernwaarden met uw persoonsgegevens omgaan leest u hierna in deze privacy-verklaring conform de regels die zijn gesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beleid kan tussentijds veranderen, zonder dat daarvan melding wordt gemaakt.


Het hoe

Het ontvangen van persoonsgegevens vindt plaats tijdens het bezoeken van onze website, het invullen van een contactformulier of als je met ons op een andere wijze communiceert en persoonsgegevens vertrekt. Dit vindt onder andere plaats als je sponsor of donateur wordt, een donatie of sponsorbijdrage doet, onze periodieke nieuwsbrieven of nieuwsfiltsen ontvangt of contact met ons opneemt.


Het waarom

Om onze doelstellingen te behalen verwerken wij persoonsgegevens in onze administratie, om u te informeren over campagnes, het verzenden van nieuwsbrieven of andere mogelijk sponsor gerelateerde activiteiten. Het helpt ons om onze communicatie zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.


Welke gegevens

Gegevens die worden verwerkt zijn voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en plaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, financiële informatie, informatie die je op de website invoert, donatiehistorie, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website. (Google Analytics) Ook telefonisch verstrekte informatie valt hieronder.


Google Analytics

Hier wordt het bezoek- en klikgedrag op de website van SKB geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vindt u hun privacybeleid met meer informatie.


Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier. Het unieke klantgedeelte van het IP-adres is geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.


Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heeft SKB geen invloed op.


Veiligheid

Privacy

Wij nemen uw privacy dus uw persoonsgegevens serieus en zorgen ervoor dat deze informatie bij ons veilig is. SKB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SKB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. Als toch het idee bestaat dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Zie hiervoor de contact gegevens.


Geautomatiseerde besluitvorming

SKB neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van SKB, bij betrokken is.


Tot 16 jaar

SKB heeft geen intentie ten onrechte gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij er toestemming is gegeven van ouder of voogd. Helaas kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Indien SKB toch zonder toestemming gegevens heeft verzameld over een minderjarige kan dit worden gemeld via de contactgegevens van SKB en verwijderen wij de minderjarige persoonsgegevens.


Hoe lang

SKB bewaart uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor relevante activiteiten, maar niet langer dan drie jaar na beëindiging van deze activiteiten. Wettelijk is SKB alleen verplicht de administratie, inclusief bankgegevens of facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.


Delen

SKB verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door SKB en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er bij SKB een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens die ter beschikking zijn in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek hiertoe, vergezeld met kopie identiteitsbewijs, graag versturen naar SKB. Zie contact informatie.


Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen

Onder iedere nieuwsbrief of nieuwsflits is de mogelijkheid om gegevens aan te passen of af te melden.


Mail- en WhatsApp-groepen

Voor beide groepen is het eenvoudig om een wijziging of afmelding door te geven door een reply te versturen met opgave van de wijziging of afmelding.


Toezichthouder

Via de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, is het mogelijk om een privacyklacht in te dienen als u het niet eens bent hoe SKB met uw persoonsgegevens omgaat en wij er gezamenlijk niet uit komen.
Zie hieronder de volgende link Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Wij horen graag

Tips, vragen of andere feedback?
Neem contact met ons op.

Privacy & Cookies: Welkom
Cookies.png

Cookies

Een smaakvol Cookiebeleid!

Vooraf

Smiling Kids Bali, hierna SKB, gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.


Het hoe

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.


Het waarom

De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen en onthouden bijvoorbeeld ieders voorkeursinstellingen. Ook kan SKB hiermee de website optimaliseren.


Afmelden en verwijderen

Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser worden verwijderd.


Wij horen het graag

Tips, vragen of andere feedback?
Neem contact met ons op.
Zie onze contact gegevens.

Privacy & Cookies: Welkom
bottom of page